REFERAT

GENERALFORSAMLING D. 20. AUGUSTPunkt nr. 1: Valg af diregent blev Adal W. D. Faragalla


Punkt nr. 2: Formandens beretning.

Formanden Kim Bonde Thomsen fortalte om historien omkring oprettelsen og grundlaget for Holstebro Boxing. Klubben har fokus på at skabe nogle gode rammer for at kunne udvikle talent og samtidig skabe et godt fællesskab for klubbens nuværende og kommende medlemmer.

Grundet Covid-19 har der i foråret være begrænset træning og klubben ser frem til et efterår med fokus på at udvikle nye boksere.

Formanden takkede for opbakning og det gode arbejde.


Punkt nr. 3: Indkommende forsalg til formanden

INGEN


Punkt nr. 4: Kasserens gennemgang af regnskabet.

Kasser Lars Pedersen gennemgik regnskabet og klubben har en fornuftig økonomi. Indtægterne viser vækstpotentiale og samarbejdet med Bodyfit i form Motionsboksning om onsdagen samt indtægter fra det kommunale samarbejde er der skabt et sundt udgangspunkt for klubben.

Der var ingen spørgsmål til kasseren efter gennemgang af regnskabet.


Punkt nr. 5: Valg af Kasser og bestyrelsesmedlem

Lars Pedersen stiller op til genvalg. Det samme gør Mette Ovesen

Kasser: Ved afstemning var der 8 for, 0 imod

Bestyrelsesmedlem: 8 for, 0 imod


Der var ingen punkter under eventuel.


Overrækkelsen af Årets Fighter gik til Mathias Jensen. Han blev tildelt diplom samt et gavekort til Sportsmaster på 500kr.

Holstebro Boxing takker Sportmaster Holstebro for sponsoratet.

Referat udfærdiget af diregenten Adal W. D. Faragalla